черти на лицето

черти на лицето
словосъч. - лице, израз, изражение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • изражение — същ. израз, мимика, вид, външност, лице, физиономия, изглед същ. изразителност, изразност същ. черти на лицето …   Български синонимен речник

  • израз — същ. говор, слово, дума, реч, език същ. дикция, произношение, изговор същ. изречение, фраза същ. изражение, вид, физиономия, лице същ. изблик същ. изглед …   Български синонимен речник

  • лице — същ. лик, образ, физиономия, външност, вид, изглед, фигура същ. изражение, израз същ. изображение същ. фасада, повърхност същ. особа, индивид, човек, личност, персона, същество същ. муцуна …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”